Stih za razmišljanje, Matej 6:22,23

Objavljeno Maj 09, 2018 napisao Borislav Subotin u Prvi anđeo Broj pregleda: 96

Prevod Šarić

Matej 6:22,23

"Oko je svjetiljka tijelu tvojemu. Ako je oko tvoje zdravo, onda sve tijelo tvoje ima svjetlo.

Ako li je oko tvoje bolesno, onda je sve tijelo tvoje u tami. Ako je dakle svjetlo u tebi tama, kako velika bit će onda tama!"

Prevod Karadžić

Matej 6:22

"Svijeća je tijelu oko. Ako dakle bude oko tvoje zdravo, sve će tijelo tvoje svijetlo biti.

Ako li oko tvoje kvarno bude, sve će tijelo tvoje tamno biti. Ako je dakle vidjelo što je u tebi tama, akamoli tama?"

Analiza iz originala:

-"Sveća ili svetiljka"..., u originalu reč " luchnos" označava prenosnu svetiljku koja se postavlja da stoji.To su bile lampe koje su punjene uljem da bi mogle goreti i osvetljavati :).Znamo šta ulje u bibliji simboliše, setimo se 5 mudrih i 5 ludih devojaka. 5 mudrih su imale upaljene duhovne oči da bi na kraju ugledale i ženika.

Ova reč " luchnos" ima i bukvalno i figurativno značenje. I sama ova izjava Isusa je vidna parabola.

-"...je telu..". Ovde je upotrebljena reč za telo " sóma" što u prevodu znači "telo, telo crkve, jedan narod Božji", gde opet vidimo i bukvalno i figurativno značenje te reči "telo".

-"...Oko...". Ovde je upotrebljena reč " ophthalmos", što znači "oko" a znači i "oči uma". Duhovne oči.
Dalje nam ove reči jasno govore da ako su nam oči otvorene i paze šta posmatraju, šta i kako sagledavaju, one će nas ili voditi u svetlo ili u tamu. Isto znači ako su naše unutrašnje oči dobre i postoji jedno zdravo unutrašnje duhovno sagledavanje Bozjih stvari, onda će se to primeniti i spolja.

Istina je ono što nas Biblija uči da u šta gledamo, šta posmatramo u to ćemo se i preobražavati. Ako smo iznutra otvorenih očiju u jednom savršenom, dobrom vidu duhovnih stvari mi smo kao ta svetiljka koja se puni uljem (da bi mogla da svetli) i koja osvetljava sve što je oko nas. Predivna poruka.

Oko je svetiljka našem telu. Kako sagledavam stvari duhovno ili telesno, takve će biti i posledice na moje celo telo ali i na crkvu kakve poglede delim oko sebe. Ili cu deliti zdravlje-istinu ili cu deliti bolest-laž (duhovnu).


Koreni iz reči "ophthalmos- ophthalmos" su i...zapazimo ovo

1. " horaó" - Vidim, gledam, doživljavam, vidim, prepoznajem, čuvaj se.
Često sa metaforičkim značenjem: "videti s umom" (tj. duhovno videti), tj. opažati (sa unutrašnjom duhovnom percepcijom).

2. " blepó" - ispravno, videti, biti oprezan (budan). (blépō) sugeriše "da vidi nešto fizičko, sa duhovnim rezultatima (percepcija)". To znači da ono nosi ono što se vidi u ne-fizičkom (nematerijalnom) području, tako da osoba može poduzeti potrebne akcije (odgovoriti, čuvajte se, budite oprezni).

3. " eidó" - budite svesni, razmislite, vidite, znam, seti se, cenite. Ova reč nas uči da pravilno gledamo sa fizičkim očima (Rim 1,11), jer prirodno premošćuje metaforički smisao: opažanje ("mentalno viđenje"). To je slično izrazima: "Vidim što misliš"; "Vidim što govoriš."
Ono što mi telesno vidimo treba da bude konstantan most za mentalno i duhovno vidjenje (razumevanje)

4. " theáomai" - gledati na spektakl " - pravilno gledati (posmatrati) kao posmatrači, paziti, posebno interpretirati nešto (shvatiti njegovo značenje), videti (koncentrisati) kako bi značajno uticalo na posmatrača.

5. " theóreó" - Gledam, pogledaj, gle! Vidim, doživljavam, prepoznajem; Ja sudelujem. gledati u svrhu analize. Gde se ljudi koncentrišu na značenje akcije (izvedbe).

6. "skopeó" - Gledam, pazi pažljivo, pazi, razmislite.

Ovi reči iz Mateja 6:22,23 nas uče kako da gledamo i fizički (telesno) i kako da gledamo duhovno da bi mi bili zdravi i društvo (telo) crkva koji su oko nas. Zato je jako važno da imamo jako zdrave poglede u svakom smislu, posebno duhovne.

- "...ako je oko tvoje ZDRAVO...". Reč da je oko zdravo je " haplous" što znači i "jednostavno, savršeno". Vidimo li kakvo oko treba da nam je kroz ovu reč? Odnosi se na jedan (nepodeljeni) fokus, tj. bez (tajno) "dvostrukog dnevnog reda" koji sprečava prekomplikovani život (postaje nepotrebno poremećen). Ako nam je vid zdrav (i duhovni) jasno ćemo svetleti sebi i svima.

-"...sve će telo tvoje SVETLO biti". Reč " phóteinos"; Svetle, svetleće, pune svetlosti.
Briljantan (sjajan), opisujući otkrivenje (otkrivanje prirode) svetlosti.

Oko gleda ono što je ispred nas. Daljim putem kroz naše duhovne oči mi kategorišemo ono što vidimo kao nešto što je dobro ili zlo. Ako mi kroz naše telesne oči (ono što vidimo ispred nas) pravimo razliku onoga što je sveto od onog što je nesveto i držimo se po savesti onog što je dobro, celo naše telo (krenuvši od uma) ce biti svetlo i osvetljavaće sve oko nas. I naše telo i telo zajednice ljudi koji su oko nas.

Tako da je za mene ovo još jedna predivna poruka oko ovih stihova iz Mateja 6:22,23.
Dalje što piše u 23 stihu kada se nadoveže na 22 stih poruka je još jasnija i zaokružuje se.