Preuzmite knjigu
Autor: Adrian Ebens
Objavljeno: Jan 10, 2020
Napisan: Jan 10, 2020
Preuzimanja: 22

Other Languages

Afrikaans български език Čeština English Français Deutsch Español Kiswahili

Žrtveni sistem, sa svojim životinjskim žrtvama i prinosima, ukazuje na život dobijen blagodaću Isusovom kroz Njegovo delo na krstu i Njegovim posredovanjem na nebu za nas.

Postavlja se pitanje - kakav značaj imaju sve one težine i mere brašna i ulja kao i broj životinja? Ako svi ti dogadjaji ukazuju samo na smrt Isusovu pre 2000 godina, onda kako može da varira broj svake od tih životinja i prinosa na svakom prazničnom okupljanju? Šta to znači?

Postoje li lekcije za nas u ovim žrtvama i prinosima koje možda nismo uračunali?

Zakon je utelovljeno evandjelje, a evandjelje je otkriveni zakon. Zakon je koren, evandjelje je miomirisni cvet i plod koji je koren doneo. Stari Zavet baca svetlo na Novi, a Novi Zavet baca svetlo na Stari. I jedan i drugi predstavljaju otkrivenje slave Božje u Hristu. I jedan i drugi sadrže istine čiji će duboki smisao pred usrdnim istraživačem uvek otkrivati nove dubine. Istina u Hristu i Njegovim posredstvom otkrivena - neizmerna je. Onaj koji proučava Sveto Pismo gleda, takoreći, u jedan izvor koji je, što se duže gleda u njegovu dubinu sve dublji i sve opsežniji. (Hristove očigledne pouke, 128)

Možda ćemo saznati više o jevandjelju kroz svetlost koju nalazimo u Starom Zavetu. Hajde da pijemo sa izvora i produbimo našu radost u jevandjelju Hrista.