Avigeja - magarci ili tenkovi

Deo serijala Božanski obrazac
predlagač: Adrian Ebens