Blagosiljanje i proklinjanje

Deo serijala Božanski obrazac
predlagač: Adrian Ebens