Maranatha Media: Serbian

Božanski obrazac – Sunce i Mesec, Subota i zakon

Objavljeno Mar 06, 2015 napisao Adrian Ebens u Božanski obrazac
1,338 Broj pregleda

Božanski obrazac – Sunce i Mesec, Subota i zakon

Postoje momenti u životu kada postanemo svesni da se ponašamo i radimo po obrascima, koji su se ustalili u nama zbog ponavljanja i postali podsvesni.  Shvatio sam ovo pre nekoliko godina za vreme moje posete  Americi, dok sam koračao trotoarom. Jedna osoba je koračala u susret meni, ja sam se pomerio u levo, on se pomerio u desno (moje desno), koračali smo istom putanjom u suprotnim smerovima, to znači da smo se pomerili jedan ka drugome. Ovo mi se desilo nekoliko puta. U mom umu se razvio obrazac o pomeranju i sklanjanju sa puta, obrazac da se treba pomeriti u levo. To je zato što sam celog svog života gledao sistem saobraćaja u kome važi pravilo da se treba pomeriti u levo i pustiti saobraćaj koji dolazi sa moje desne strane da prođe. U Americi, osoba mora da se pomeri u desno i dozvoli vozilima koji dolaze iz drugog pravca da prođu slobodno. Što češće osoba vozi kola to se više ova navika utvrđuje i postaje refleksna. Ove navike postaju deo nas, kada ih stalno ponavljamo to često može prouzrokovati da one postanu automatske.    

Kada se preselite u novu kuću, složićete čaše u kredenac. Šta se dešava ako odlučite da čašama promenite raspored? Ako kasnije u nekom datom trenutku nemamo na umu da smo drugačije složili čaše, mi ćemo određenu čašu potražiti tamo gde je pre bilo njeno mesto. Ja sam razvio određeni obrazac, i posle toga mogao sam da uživam uživotu nemorajući stalno pažljivo da razmišljam gde se koja čaša nalazi.

Primeri ovakvih ustaljenih obrazaca mogu ostaviti strašne posledice na nas ako nismo pažljivi. Sećam se priče o čoveku koji je proveo izvesno vreme u Americi, a onda se vratio u Australiju. Iako je bio malo izmučen i umoran od dugog putovanja, želeo je da se motorom odveze kući. Pošto je dosta vremena proveo u Americi, obrazac o pravilima saobraćaja je sigurno počeo da se menja jer se uputio pogrešnom stranom puta i poginuo je su ga kola udarila. Ovaj primer je jedan tragičan podsetnik kako pogrešna primena obrazaca može biti fatalna.

Kada se govori o obrascima, ne postoji ništa važnije od božanskog obrasca života. Ovaj obrazac je univerzalan i podjednako nepromenljiv kao što su nepromenljive Osobe koje čine ovaj obrazac.

1.Korinćanima 8:6 ¨ Ali mi imamo samo jednog Boga Oca, od kojega je sve (izvor), i mi u Njemu, i jednog Gospoda Isusa Hrista, kroz kojega je sve (kanal), i mi kroza Nj ¨

U Bibliji je jasno otkriveno da je Otac veličanstven izvor svega, a da je Sin, koji je sve dobio od Njega, upravo Očeva slika. Jedini način kako ih u svom umu možemo razlikovati je da je Sin izašao iz Oca i da je sve nasledio od Njega. Njegovo nasledstvo je ključ koji omogućava očuvanje ličnosti i individualnosti Obe Ličnosti. Njegovo nasledstvo, takođe, objašnjava i čini jasnom vezu ¨ od koga ¨ i ¨ kroz koga ¨ u božanskom obrascu.  Ključ  ovog obrasca je taj da je druga osoba slika i izraz prve. 

Jevrejima 1:3 ¨ Koji budući sjajnost slave i obličje bića Njegova, i noseći sve u riječi sile Svoje....¨

Primetimo pažljivo da ovde nepostoji nikakac sukob između izvora i kanala. Sin ne čini ništa po svojoj volji već je slavno otkrivenje onoga šta Otac želi.

Posmatranjem se menjamo, a ako posmatramo Oca i Sina, tako kako ih Pismo otkriva, ovaj božanski obrazac izvora i kanala, počinje da se ugrađuje u temelje svih naših razmišljanja. Posle nekog vremena posmatranja, sve se transformiše i usklađuje sa ovim obrascem – jer sve što se stvoreno, stvorili su Otac i Sin i Njihov pečat se nalazi na svemu što postoji. 

Izvor – od koga

Kanal – kroz koga

Stihovi

Otac

Sin

1.Korinć. 8:6, 1.Korinć. 11:3, Jevr. 1:1-3

Suprug

Supruga

1.Mojs. 3:16, 1.Korinć. 11:3, Efesc.5:25, 1.Petrova 3:1

Otac

Majka

2.Mojs. 20:12, Efesc.6:1, Kološanima 3:20

Isus

Crkva

Efescima 5:25

Prorok

Sveštenik

2.Mojs. 4:16, 3.Mojs. 8:36

Starešine/Pastori

Stado

1.Petrova 5:2, 1.Solunjanima 5:12-13

Car/Upravitelj

Podanici/Građani

Rimljanima 13:1-3, 1.Petrova 2:13-14

Biblija

Pastor/Starešina

2.Timotiju 4:2, 1.Petrova 5:2

Sunce

Mesec

1.Mojs. 1:16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da bi bolje shvatili kako sve ovo funkcioniše, pogledajmo jedan drugi obrazac po kojemu mnogi žive, a koji se zove Jing – Jang princip.

U kineskoj filozofiji ovaj koncept (yin-yīnyáng) koji se često naziva ¨ jing i jang ¨ se koristi da opiše kako su u prirodnom svetu dve naizgled suprostavljene ili različite sile međusobno povezane i zavisne jedna od druge; kako nadoponjuju jedna drugu u međusobnoj povezanosti. (http://en.wikipedia.org/wiki/Yin_and_yang )

Primetite kako ovaj koncept suprostavlja dve strane, a ipak u isto vreme, oni su jedno. Postoji napetost između dve strane. Dve jednake sile među kojima postoji napetost, a formiraju celinu. Sada primetite kako se ovaj koncept primenjuje dalje na sve ostalo u svetu. Postoji dualizam u prirodi ( primeri – muško i žensko, svetlost i tama, visoko i nisko, vruće i hladno, vatra i voda, život i smrt itd. ) koji je fizička manifestacija jing i jang principa.

Prema Bibliji, žena (¨uzeta od čoveka, čovečica¨) je slava mužu (1.Korinćanima 11:7). Prema jing – jang konceptu, postoji napetost između žene i muškarci, žena i muškarac su jednaki. Ova veza pokazuje napetost umesto da žena bude slava mužu. Pogledajmo sada zapadnjački koncept principa o sukobu i jedinstvu.

Hegel je razvio sveobuhvatni filozofski obrazac ili ¨ sistem ¨ Apsolutnog idealizma da bi objasnio, na integrisan i razvojni način odnos između prirode i uma, subjekta i objekta spoznaje, psihologije, države, istorije, umetnosti, religije i filozofije. Razvio je koncept da su um ili duša dijalektični, kreću se i mijenjaju, postaju sami sebi suprotnost i kontradikcija ali na višem nivou stvaraju novu integrisanu i jedinstvenu realnost, i ipak ništa neće biti eliminisamo na račun drugoga ni umanjeno. Primeri ovakvih kontradiktornosti su oni koji se pojavljuju u prirodi i slobodi, postojanju i neshvatljivosti. ( http://en.wikipedia.org/wiki/Hegel  ) 

Većina demokratskih zemalja funkcioniše po ovim principima, postoji opozicija i napetost između ljudi, a u vladi bi trebalo da se postigne sinteza i jedinstvo.

Teško je primetiti da ovaj koncept napetosti, prisutan i u istočnjačkoj i u zapadnjačkoj filozofiji, nije ništa drugo nego ono što je sotona želeo još na početku.

Isaija 14:14 ¨ Izaći ću u visine nad oblake, izjednačiću se s Višnjim¨

Sotona je želeo da bude vladar, da vlada zajedno sa Bogom. On se suprostavio Bogu, a ipak je trebalo da postoji jedinstvo?! Da li se nekada čudite zašto u vezama postoji toliko napetosti? Koji je po princip života koji smo usvojili, a koji sada upravlja mnogim našim vezama?

Sa ovim mislila na umu, trebalo bi da nam postane jasno da će pravo obožavanje Oca i Sina u duhu ljubavi koji dolazi iz Njih, promeniti obrasce koji upravljaju našim vezama. Prirodna sklonost ka stvaranju napetosti i suprostavljanju biće zamenjeni. Umesto ovoga, svaka će osoba prepoznati svoje mesto u božanskom obrascu, koja god da je veza u pitanju, prva osoba će dopustiti drugoj, bez prisustva napetosti, da bude njena slava i slika. Istinsko obožavanje Oca i Sina dovešće do jedinstva i harmonije koje je bilo ostvareno za vreme Pedesetnice.  

Da bi mogli videti funkcionisanje ovog obrasca želim da uzmem primer iz prirode, primer Sunca i Meseca, koji sam ranije spomenuo i da podelim kratko biblijsko proučavanje o tome da mnogo toga možemo naučiti iz ovog božanskog obrasca.

Sunce i Mesec  mogu da predstavljaju Oca i Sina u božanskom obrascu.

1.Mojs. 1:16 ¨ I stvori Bog dva vidjela velika : Vidjelo veće da upravlja danom, i vidjelo manje da upravlja noću, i zvjezde¨

Jovan 14:28 ¨ Čuste da vam Ja kazah : Idem, i doći ću k vama. Kad biste imali ljubav k Meni, onda biste se obradovali što rekoh : Idem k Ocu; jer je Otac moj veći od Mene ¨ 

Mesec je odsjaj tj. sjajnost sunčeve svetlosti. Mesec ponekad, kada je pun, deluje da je jednak Suncu zbog toga što ako gledamo nebo, deluje kao da su iste veličine.   

Jevrejima 1:3 ¨ Koji budući sjajnost slave i obličje bića Njegova, i noseći sve u riječi sile Svoje, učinivši sobom očišćenje grijeha našijeh, sjede s desne strane prijestola Veličine na visini ¨

Hrist je iznedren iz Oca i On je sjajnost Očeve slave.

Mesec je trebalo da upravlja noću, sve je bilo predato Sinu u ruke za vreme velike borbe. Ali kad plan spasenja bude u potpunosti ispunjen, više neće biti noći.

Jovan 5:22 ¨ Jer Otac ne sudi nikome, nego sav sud dade Sinu...¨

Jovan 3:35 ¨ Jer Otac ljubi Sina i sve dade u ruke Njegove ¨

1.Korinćanima 15:24,25 : ¨ Onda kraj, kad preda carstvo Bogu i Ocu, i kad ukine svako poglavarstvo i svaku vlast i silu. Jer Njemu valja carovati, dokle ne položi sve neprijatelje svoje pod noge svoje. ¨ (caruje noću)

Otkrivenje 22:5 ¨ I noći tamo neće biti, i neće potrebovati vidjela od žiška, ni vidjela sunčanoga, jer je ih obasjavati Gospod Bog ; i carovaće va vjek vjeka ¨

Zvezde predstavljaju decu/anđele Božje.

Jov 38:7 ¨ Kad pjevahu zajedno zvijezde jutarnje i svi sinovi Božji klikovahu ¨

Imajući ovo na umu, možemo paralelno posmatrati scene iz priče o spasenju i otvaranje 6.pečata

 

Otac

Matej 27:45 ¨ A od šestoga sahata bi tama po svoj zemlji do sahata devetog ¨

¨ Sunce posta crno kao vreća od kostrjeti ¨Otkr.6:12

Sin

Luka 22:44 ¨ I budući u borenju, moljaše se bolje; znoj pak Njegov bijaše kao kaplje krvi koje kapahu na zemlju ¨

¨... Mjesec posta kao krv ¨ Otkr.6:12

Zvezde

Otkriv.12:4 ¨ I rep njezin odvuče trećinu zvijezda nebeskijeh i baci ih na zemlju¨ Otkriv.12:9 ¨ I zbačena bi aždaja velika, stara zmija, koja se zove đavo ili sotona, koji vara sav vasioni svijet, i zbačena bi na zemlju, i anđeli njezini zbačeni bjehu s njom ¨

¨ I zvijezde nebeske padoše na zemlju...¨ Otkr.6:13

 

Trostruka anđeoska vest se propoveda od 1831. godine. Da li je bilo znakova na nebu između 1780. i 1833. da najave kako će svet reagovati na poruku?

¨ Videla sam da su takozvane crkve raspele ove vesti isto onako kao što su Jevreji raspeli Hrista, stoga ne znaju za put što vodi u Svetinju nad Svetinjama i ne mogu da se koriste posredovanjem koje Isus tamo vrši ¨ Rani spisi 261.

Još jedna stvar koju možemo dodati je činjenica da ne možemo gledati direktno u Sunce, u Mesec možemo. Znamo da je nemoguće videti Oca jer živi u svetlosti kojoj se ne može pristupiti (1.Timot. 6:16). Setite se žene obučene u Sunce sa Mesecom ispod njenih nogu (Otkriv. 12:1) Zar nije Isus jedini mogući temelj hrišćanske crkve i zar nije Sin Božji taj koji moli svoga Oca da nam pošalje pomoć i snagu (svetlo 1.Jovanova 1:5) za napredovanje u istini?

Moj omiljeni primer je sledeći : kada se Isus molio u vrtu, kada su kapljice krvi padale niz Njegovo lice, te noći je bio pun Mesec. (Čežnja vekova str. org. 685.) Dok je umirao na krstu, vidimo Sina Božjeg otkrivenog u punini slave. Za vreme punog Meseca, Sunce i Mesec su poravnani (ne postoji napetost), tada je i privlačna sila gravitacije jača. Nalazim utehu u činjenici da nam je Mesec blizu, kao što nam je i Isus blizu i pruža nam utehu u ovoj tamnoj noći jada.  

Postoji mnogo aspekata koje bi mogli analizirati da bi razumeli božanski obrazac Sunce - Mesec, ali ono ključno što želim istaći da je Mesec odsjaj sunčeve svetlosti jer reflektuje sunčevu svetlost, Mesec i Sunce nisu u suprotnosti, niti postoji neki sukob. Ovo tvrdi sotona i koristi to da potkrepi svoju filozofiju života. 

Sotona izopačuje simbole Sunca, Meseca, zvezda, baš kao što je izopačio simbole hleba i čaše posle krsta.

5.Mojs. 4:19 ¨ I da ne bi podigavši oči svoje k nebu i vidjevši Sunce i Mjesec i zvijezde, svu vojsku nebesku, prevario se i klanjao im se i služio im; jer ih Gospod Bog tvoj dade svijem narodima pod cijelim nebom ¨

Kada izgubimo iz vida božanski obrazac, sve naše veze, u kojoj god da su fazi, menjaju se u ¨ jedinstvo kroz napetost ¨ ili u ¨ jedinstvo nastalo spajanjem dve celime u jednu ¨. Ovo može biti primećeno u procesu uzdizanja jedne osobe/sile na uštrb druge.

Uzmimo na primer pitanje lunarnih subota. Svetkovanje subote svakog sedmog dana je povezano sa kretanjem Zemlje oko Sunca. Lunarne subote su povezane sa kretanjem Meseca. Ako primetimo princip koji postoji među onima koji žele da svetkuju lunarne subote na uštrb sedmičnih subota, svedoci smo kršenja božanskog obrasca. Svetkovanje nečega što bi bilo povezano sa  Mesecom nikada ne treba da pomrači subote koje su povezane sa kretanjem oko Sunca.

Još jedan važan princip za koji vidimo da je povezan sa Mesecom je taj da se Sunce nikad ne menja, ni Mesec se ne menja, ali prolazi kroz faze. Isto tako vidimo da je i Otac nepromenljiv, dok Sin Božji ima više faza koje su naglašene. Vidimo Hrista u Starom zavetu kao anđela Božjeg prisustva, dalje, za vreme utelovljenja, vidimo ga kao učitelja, proroka, žrtvu. Posle ga vidimo na nebu kao sveštenika i sudiju. Na kraju, videćemo ga kao cara, kada se bude vratio na ovu Zemlju. Ista osoba, različite faze.

Imajući ovo na umu, pogledajmo kako funkcioniše božanski obrazac u slučaju zakona. Znamo da su 10 zapovesti ¨ Očeve zapovesti ¨ (Jovan 15:10). Znamo takođe da je Mojsijev zakon, sa svojim uredbama i pravilima, bio opipljiv izraz principa koji su suština 10 zapovesti. Ako Božji zakon i Mojsijev zakon sagledamo u svetlosti božanskog obrasca, vidimo da je jedan sjajnost i slika drugoga. Nema suprotnosti između ova dva. Isto kao što i Mesec prolazi kroz različite faze, tako i principi iz Mojsijevog zakona nastavljaju da prolaze kroz faze – isti principi ali drugačije faze, izraženo na drugačiji način. Znamo da je bilo primera principa iz Mojsijevog zakona koji su bili prenešeni u Novi Zavet, nalazimo zapisano u Delima apostolskim 15. Reći da sva ova pravila i principi više nemaju primenu, uništava božanski obrazac. Predlažem da potražimo iste principe koji su sada prisutni u drugačijom fazi. Mesec se menja, menja se izgled i faza.

Vredno je pomenuti da žena iz Otkrivenja 12. stoji na Mesecu – to je njen temelj. Obučena u izvor (10 zapovesti = izvor svetlosti) ali stoji na Mesecu – deset zapovesti su izražene ali na drugačiji način, ovo je druga faza. Bez principa iz Mojsijevog zakona koji se nalazi u Svetinji, a i povezan je sa službom u njoj, crkva će izgubiti svoj temelj. Svetinja centralni stub i temelj naše vere.

Šta bi se desilo ako bi se držali obrasca o jednakosti ( dva bića iste večnosti ) i primenili to na Božji zakon i Mojsijev zakon? Moglo bi se desiti da bi bili primorani da ih ujedinimo, da bi došlo do napetosti, da bi ih stopili u jedan i na taj način uništili oba. Ili bi mogli težiti tome da drugi jednostavno u potpunosti uklonimo. Sve do god smo na ovoj Zemlji, potreban nam je Mesec da nas upućuje na Sunce, isto tako nam je Duh proroštva neophodan da nas upućuje na Bibliju. Ovo je moj savet.

Znam da sam se dotakao mnogih stvari, ali verujem da možete razumeti da ako imamo pravilno shvatanje o tome kako treba da funkcionišu međuljudske veze, kroz božanski obrazac, to može izvršiti razgranat uticaj. Uticaće i na to kako ćemo razumeti mnoge druge stvari iz Pisma i kako ćemo razumeti mnoge druge stvari oko nas.

Izaberite danas kome ćete služiti. A ja i dom moj služićemo Ocu i Njegovom Sinu. U ovome uopšte nema nikakvih sukobljavanja.