Maranatha Media: Serbian

Zmijina laž uništava poznanje Sina

Objavljeno Apr 15, 2015 napisao Adrian Ebens u Otac i Sin
1,325 Broj pregleda

Zmijina laž uništava poznanje Sina

Ako ste pročitali moje knjige “Borba za identitet“ i “Povratak Ilije“, setićete se da tamo govorim o zmijinoj laži kao o otrovu koji je prekinuo vezu sa našim Izvorom Života u Hristu i Ocu. Ova laž govori o nasleđenom izvoru života. Jutros sam pronašao citat u kome Dž. Vagoner govori direktno o ovome i pomislio sam da bi ovo bilo interesantno:

“Onaj ko primi Isusa Hrista kao Život neće prekinuti onaj život koji je u Njemu, kao što kaže sotonina bajka iz Edema: “Nećete vi umrijeti...“ U svetlosti Božje prisutnosti u Njegovoj Reči ponizna duša će priznati svoju grešnost, a stoga i svoju smrtnost i gledaće jedino na Isusa kao na Izvor pravednosti i večnog života, ovo važi sada, za onoga koji veruje, i kao na Darodavca besmrtnosti, kada On dođe. “ (25. novembar 1897. Dž. Vagoner)

U ovom kontekstu razmotrite sledeću izjavu od EGV i razmislite o njenom značaju:

“Sotona se već dugo priprema za svoj poslednji napor da obmane svet. On je postavio temelje svome radu uveravajućom izjavom koju je dao Evi u Edemu: “Nećete vi umreti, nego...će vam se u onaj dan kad okusite s njega otvoriti oči pa ćete postati kao bogovi i znati šta je dobro, što li zlo.“ (1.Mojs. 3:4-5) Malo po malo on priprema put za svoje majstorsko delo prevare u razvoju spiritizma. Još uvek nije postigao potpuno ostvarenje svojih namera; ali će ovo biti postignuto u poslednjem ostatku vremena... Osim onih koje će Božja sila sačuvati, kroz veru u Njegovu reč, ceo svet će biti gurnut u redove ove zablude.“  (Velika borba, str. org. 561.)

Sada razmotrite princip - traženja snage u sebi samima - kao filozofiju i pogledajte kako Elen Vajt jasno pokazuje kako to uništava našu sposobnost da vidimo Hrista kao Božjeg Sina:

“Njihovi principi i vera su “po kazivanju čovečijem, po nauci sveta, a ne po Hristu“. Hrist ih nije učio ovoj filozofiji. Ništa ljudsko se ne može naći u Njegovom učenju. On nije usmerio um jadnih smrtnika na same sebe ni na silu koju poseduju. On je uvek usmeravao njihove umove na Boga, Stvoritelja univerzuma, kao Izvora njihove snage i mudrosti. Posebno upozorenje je dato u 18. stihu, “ Niko da vas ne vara po svojoj volji izabranom poniznošću i službom anđela, istražujući i šta ne vide, i uzalud nadimajući se umom tela svog“. Učitelji spiritizma će doći na prijatan, očaravajući način da bi vas odmanuli i ako slušate njihove bajke, neprijatelj pravednosti vas je prevario sigurno ćete izgubiti svoju nagradu. Jednom kada vas očaravajući uticaj praobmanjivača nadvlada, otrovani ste, a njegovi smrtonosni uticaji krave i uništavaju vašu veru u Hrista kao Sina Božjeg .“ (Duhovni darovi, 4b, str. 88.)

Nadam se da možete videti kako sotonina laž potpuno uništava našu spobonost da vidimo Isusa kao Sina Božjeg, a i da se infekcija širi mnogo dublje, ne zadržava se samo u verovanju u besmrtnost duše, što je samo očigledan, spoljašnji pokazatelj ovog smrtonosnog učenja.

Ova laž je bila kamen temeljac Nimrodovog (Nevrodovog) cartva i nalazi se u srcu Vavilona. Bog koga oni obožavaju su sledeće stvari – biti potpuno nezavistan i samodovoljan.

“Nimrod ih je uzbudio na ovakvo protivljenje i suprostavljanje Bogu. On je bio Hamov unuk, a Ham je bio Nojev sin, hrabar čovek i čovek jako snažne ruke. On ih je ubedio da to ne pripisuju (svoju snagu) Bogu, da nisu srećni zbog toga što im On daje,  već da veruju da im je njihova lična snaga donela sreću. On je takođe postepeno menjao način vladanja u tiraniju, pošto nije video nijedan drugi način kako da se ljudi okrenu od straha Božjeg, samo taj da ih učini neprekidno zavisnima od svoje snage.“ (Josif, Knjiga Antikviteti, 1. glava, 4.)

Ako verujemo da je Isus potpuno nezavistan od Oca pošto smo pročitali da je prepostojeći i samopostojeći i ako ignorišemo jasne činjenice da je On postao sve ovo na osnovu nasledstva, onda nas je zmijina laž prevarila i obožavamo Hrista ili ustvari Nimroda prema svojim idejama koje su nahranjene sa zmijinom laži.