Maranatha Media: Serbian

Isusovo božanstvo

Objavljeno Mar 03, 2015 napisao Dejan Andov u Otac i Sin
1,211 Broj pregleda

Isusovo božanstvo

Od samog trenutka kad sam javno izjavio da ne vjerujem u doktrinu Trojstva mnogi su došli kod mene s pitanjem: "Da li je Isus Bog?"

Moj kratki odgovor na ovo pitanje je: DA i NE!

Svakako, za mnoge je moj odgovor besmislen, kako može biti Bog, a ipak da ne bude Bog.

Prije nekoliko mjeseca pronašao sam jedan citat sestre White, u kome ona kaže istu stvar: Isus jeste Bog, ali ipak nije Bog. Evo citata:

"Gospod Isus Hristos, jedinorođeni Sin Božji, jeste uistinu Bog u beskonačnosti, ali ne i u ličnosti "(UL 367)

Što to znači? Kako može Isus biti Bog u beskonačnosti, a ipak ne biti Bog u ličnosti?

Da vidimo najpre šta znači biti "Bog u beskonačnosti".

Reč "beskonačnost" znači "beskonačan, koji nema granice ili ograničenja, beskrajan, vrlo velik" (Praktični rečnik Rumunskog jezika, str 161) Dakle, reč "beskonačnost" znači "bezgraničan, neograničen."

Da li je Isus Hristos beskonačan u svojoj prirodi? Božja reč jasno kaže:

"Jer u Njemu stanuje sva punina božanstva" Col. 2, 9

 Izraz "sva punina božanstva" označava da je Isus potpuno božansko bide koje poseduje sve božanske osobine. Drugim riječima, On je beskonačan u ljubavi, snazi, znanju, prisutnosti itd..

 Ellen White je napisala: "...Načinjena je savršena žrtva, jer je Bog tako ljubio svijet, da je dao svoga jedinorodnoga Sina" - ne sina stvorenog, kao što su anđeli, niti sina usvojenog, kao što je grešnik kome je oprošteno, nego Sina rođenog prema jasnoj Očevoj slici i u svoj svetlosti veličanstva, Jedan koji je jednak Bogu u autoritetu, ......i božanskom savršenstvu. U Njemu je stanovala sva punina božanstva tjelesno." (ST, 30 Maja 1895)

A complete offering has been made; for "God so loved the world, that he gave his only-begotten Son,"-- not a son by creation, as were the angels, nor a son by adoption, as is the forgiven sinner, but a Son begotten in the express image of the Father's person, and in all the brightness of his majesty and glory, one equal with God in authority, dignity, and divine perfection. In him dwelt all the fullness of the Godhead bodily. {ST, May 30, 1895 par. 3}

Ovdje nam sestra White kaže da je Isus Hristos "jednak Ocu u autoritetu, dostojanstvu i božanskom savršenstvu" i pošto je Otac beskonačan u svim ovim aspektima znači da je i Sin beskonačan u njima.

 To znači da je Isus Hristos u potpunosti Bog u Svojoj prirodi, jer samo božanska priroda je beskonačna. Isus Hristos jeste beskonačno božansko bide ili Bog u beskonačnosti.

Ali, ko je Isus Hristos u Svojoj ličnosti? Vidjeli smo u citatu gore da On nije Bog u ličnosti. Ko je onda On u ličnosti i ko je Bog u ličnosti? U 8 svedočanstvu imamo citat koji nam daje jasan odgovor na ovo pitanje:

„Sveto Pismo jasno ukazuje na srodstvo između Boga i Hrista i isto tako jasno predočava ličnost i osobitost i Jednog i Drugog... Bog je Otac Hristov; Hristos je Sin Božji" 8T 268

Dakle, prema rečima sestre White, u Bibliji su nam vrlo jasno otkrivene ličnosti Boga i Hrista. Ona kaže da je Bog Otac Bog u ličnosti. Isus Hristos u Svojoj ličnosti nije Bog nego je Božji Sin. Doktrina trojstva ovde čini veliku grešku tvrdedi da su Otac, Sin i Sveti Duh, svi Bogovi u svojim ličnostima i time uskraduju istinu Pisma o ličnosti Isusa kao jedinog doslovnog Božjeg Sina. Poricajuči istinu da je Isus Božji Sin ova doktrina poriče i istinu da je Bog Isusov Otac. Jovan kaže da je to doktrina Antihrista (1 Jov. 2, 22).

Evo još jednog citata Duha proroštva koji de potvrditi ovo što sam rekao do sada:

"Hristos je jedno s Ocem, ali su Hristos i Bog dvije različite ličnosti" (RH 1 Juna 1905)

 Zaključak: Biblija govori vrlo jasno o Bogu Ocu kao o "jedinom pravom Bogu" (Jov. 17, 3; Ef. 17, 3, Ef. 4, 6; 1 Jovanova 5, 20, Juda 25). On je Bog u prirodi (beskonačnosti), ali i u ličnosti; izvor života i vrhovni Gospodar svemira (1 Kor. 8, 6).

"Starac je Bog Otac. Psalmista veli: »Pre nego što se gore rodiše i sazda zemlja i vasiljena, i od veka i do veka ti si Bog." Psalam 90, 2. Onaj koji je začetnik svega života i izvor svih zakona predsedovade na ovome sudu." (GC 479)

“Samo Bog je predstavljen kao Veliki... On (Bog) je otkriven kao monrah svemira, spreman da uspostavi Svoje večno carstvo – Starac, živi Bog, Izvor svake mudrosti, Upravitelj prošlosti, Otkrovitelj budučnosti." 16 MR 334

God alone is represented as great... He is revealed as the monarch of the universe, about to set up His everlasting kingdom--the Ancient of days, the living God, the Source of all wisdom, the Ruler of the present, the Revealer of the future.

“Kao Jehova, vrhovni Upravitelj, Bog nije mogao lično da komunicira sa grešnim čovekom, ali On je tako mnogo voleo svet da je poslao Isusa u naš svet da bi otkrio Sebe" 9MR 122

 As Jehovah, the supreme Ruler, God could not personally communicate with sinful men, but He so loved the world that He sent Jesus to our world as a revelation of Himself. "

I Biblija isto tako uči veoma jasno da je Isus Hristos jedinorođeni Sin Božji. U Svojoj prirodi On je potpuno Bog na isti način na koji je sin jednog čoveka, u svojoj prirodi ljudsko biče. Buduči Sin, Isus je primio od Svog Oca sve što ima: božansku prirodu, život, autoritet, snagu itd.

 "Jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi" Jovan 5, 26

"Jer bi volja Očeva da se u Nj useli sva punina" Kol. 1, 19

"Hristos je sve primio od Boga, ali je uzeo da bi dao. Tako u nebeskim dvorovima, u svojoj službi za sva stvorena bida: kroz ljubljenog Sina Očev život izliva se na sve; a preko Sina život se vrada, u hvali i radosnoj službi, kao plima ljubavi, velikom Izvoru svega. I tako kroz Hrista krug dobročinstava se zatvara, predstavljajudi karakter velikog Darodavca – zakon života." DA 21

"Bog je Otac Hristov; Hristos je Sin Božji. Hristu je bio dat uzvišen položaj. On je bio izjednačen sa Ocem. Svi saveti Božji bili su dostupni i Njegovom Sinu" 8T 268

"Naš veliki Primer je bio uzdignut da bude jednak sa Bogom" 2T 426

 "Veliki Stvoritelj je sakupio svu nebesku vojsku da u prisutnosti svih anđela može dati posebnu čast svome Sinu. Sin je bio postavljen na prijesto sa Ocem, i mnoštvo anđela se sakupilo oko Njih. Otac je tada objavio da je to bila Njegova odluka da Hristos, Njegov Sin, bude jednak sa Njim, tako da gde je On da je prisutan Njegov Sin, to je isto kao da je On Sam prisutan. Reč Sina je trebalo slušati isto kao i reč Oca.........." SR 13

 The great Creator assembled the heavenly host, that He might in the presence of all the angels confer special honor upon His Son. The Son was seated on the throne with the Father, and the heavenly throng of holy angels was gathered around them. The Father then made known that it was ordained by Himself that Christ, His Son, should be equal with Himself; so that wherever was the presence of His Son, it was as His own presence. The word of the Son was to be obeyed as readily as the word of the Father. His Son He had invested with authority to command the heavenly host. Especially was His Son to work in union with Himself in the anticipated creation of the earth and every living thing that should exist upon the earth. His Son would carry out His will and His purposes but would do nothing of Himself alone. The Father's will would be fulfilled in Him." SR 14

"Neki od anđela su saučestvovali sa sotonom u njegovoj pobuni, a drugi su se odlučno borili za čast i mudrost Božju priznajudi autoritet Njegovog Sina. Tako je među anđelima izbio sukob. Težnja sotone i njegovih saučesnika bila je da se izmeni Božja vladavina. Želeli su da zavire u Njegovu nedokučivu mudrost i da doznaju sa kakvom namerom je uzvisio Isusa i dao Mu tako neograničenu silu i vlast. Nisu hteli da priznaju autoritet Sina." EW 146

Slava Bogu za ovu istinu!