Maranatha Media: Serbian
Objavljeno Dec 13, 2019
Napisan Dec 13, 2019
Preuzimanja 650

 Naš blagi Bog i Njegovi postupci predstavlja uvjerljive dokaze iz Svetog Pisma da Boga treba osloboditi optužbi da je nepravedan, nasilan, bezosećajan gnevljiv, da nas osuđuje i kontroliše. Knjiga pokazuje da je cela Biblija, ako je ispravno shvaćena, u harmoniji sa jasnom izjavom: "Bog je ljubav" (1. Jovanova 4: 8).