Maranatha Media: Serbian
Autor Adrian Ebens
Objavljeno Sep 12, 2023
24
Preuzimanja 65

Other Languages

English Deutsch

Ovo je mala kolekcija razmišljanja o svakoj od Deset zapovesti i kroz deset dana proučavanja vodi nas do praznika Dana Očišćenja.


Neka naš nebeski Otac ispiše Svoj zakon na naša srca, tako da možemo postati slični Njemu kroz Gospoda našega Isusa Hrista.