Maranatha Media: Serbian
Autor Adrian Ebens
Objavljeno Jul 25, 2014
Preuzimanja 1,868

“Božanski obrazac” je prisutan u svakom aspektu naših života. U njemu je ključ za radost, mir i harmoniju u našim brakovima, društvu, crkvama i svim ostalim društvenim strukturama koje nas okružuju.

Na primeru veze koja postoji između Boga i Njegovog Sina, vidimo šta je to božanski obrazac. Što ih više posmatramo, volimo, usklađujemo svoje živote sa ovim obrascem, to se približavamo kanalu blagoslova.

Pre nego što je svet stvoren, sotona i njegovi anđeli su želeli da uklone ovaj obrazac, da ga zamene lažnim obrascem koji će prekinuti krug bezgranične Božje ljubavi i prouzrokovati u svetu neviđenu bedu.

Razotkrijte lažni obrazac, u svetlosti velikog i pravog božanskog obrasca nađite ključ, kako bi naša crkva mogla da se vrati ispravnom obožavanju Boga i Njegovog Sina.