Maranatha Media: Serbian
Autor Adrian Ebens
Objavljeno Okt 09, 2016
Preuzimanja 1,280

Other Languages

български език Čeština English Deutsch Español

Biblija sadrži nekoliko primera da su ljudi bili osuđeni na smrt kamenovanjem zbog svojih prestupa. Odakle je ova praksa potekla? Da li je Bog upoznao Mojsija sa ovom idejom ili je došla iz drugog izvora?

Šta je sa stihovima kao što je sledeći:

"Posle stade se tužiti narod da mu je teško; a to ne bi po volji Gospodu; i kad Gospod ču, razgnevi se; i raspali se na njih oganj Gospodnji, i sažeže krajnje u logoru" ?

Kako da pomirimo ovu činjenicu sa Bogom koji je pun ljubavi? Isus nam je rekao:

"Jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam suditi; i kakvom merom merite, onakvom će vam se meriti."

Da li je moguće da su presude koje su pogađale Izraelce bile vezane za njihove ideje o presudama umesto za samog Boga? Da li je greh pravljenja zlatnog teleta išta promenio u vezi između Boga i Izraela? Da li je važno da znamo? Onaj ko ima uši neka čuje.