Maranatha Media: Serbian
Autor Adrian Ebens
Objavljeno Apr 22, 2018
Napisan Apr 22, 2018
Preuzimanja 927

Other Languages

български език Čeština English Deutsch Español

"Videla sam da se vrata na koja neprijatelj ulazi da bi zbunjivao stado i stvarao teškoće mogu zatvoriti. Za- pitala sam anđela kako se to može učiniti. On reče: "Zajednica se mora obratiti Reči Božjoj i pridržavati jevanđeoskog poredka koji je bio olako shvaćan i zanemaren." Ovo je neminovna potreba da bi zajed- nica došla u jedinstvo vere. Videla sam da je zajednici i u vreme apostola pretila opasnost da bude obmanuta i zavedena od strane lažnih učitelja. Stoga su braća za prosvetljivanje onih koji su se nalazili u tami birala ljude koji su mogli pružiti dokaze da dobro upravljaju svojim domom i održavaju red u svojoj porodici. Prvo su u vezi s tim zapitali Gospoda i tek tada, u saglasnosti sa Svetim Duhom i mišljenjem zajednice, izvršili ruko- položenje. Primivši tako ovlašćenje od Boga i odob- renje od crkve..." Elen Vajt, "Rani spisi", 100-101. str. orig.