Maranatha Media: Serbian
Autor Adrian Ebens
Objavljeno Avg 01, 2017
Napisan Avg 01, 2017
Preuzimanja 969
Audio preuzimanja 1,082
Ukupan broj preuzimanja 2,051

"Jer će Gospod ustati kao na gori Ferasimu, razgneviće se kao u dolu gavaonskom, da učini delo Svoje, neobično delo Svoje, da svrši posao Svoj, neobičan posao Svoj." Isaija 28:21

Šta je to "neobično delo" koje je Bog uradio? Mnogi kažu da je to Božji nekarakterističan postupak čišćenja svemira od greha. Da li Bog ikad postupa na način koji nije u skladu sa Njegovim karakterom?

Ko je Bog kome se klanjate? Da li je On Tvorac života, ljubavi i slobode ili je Tvorac i života i smrti? Da li su Božja milost i pravda dve suprotne strane Njegove prirode ili je pravda izraz Njegove milosti?

Da li je Bog i u zemljotresu, vetru i vatri kao što je u tihom, tankom glasu? Da li je Bog lično spalio na hiljade ljudi do smrti slično onome što se desilo u Hirošimi i Nagasakiju? Zašto je Isus ukorio učenike kada su želeli da se dozove vatra sa neba i potuno odbacio njihovu ideju iako su, kao podršku svojoj ideji, citirali Ilijine reči?

Da li postoji doslednost između Hristovog stajanja pred Isusom Navinom sa izvučenim mačem i reči koje je uputio Svojim učenicima: "Svi koji se maše za mač, od mača će i izginuti"?

Ova knjižica sadrži iskrene napore da se daju odgovori na ova pitanja i potvrdi istina da je Bog ljubav i da će svakom čoveku vratiti po delima njegovim.