Maranatha Media: Serbian
Autor Adrian Ebens
Objavljeno Apr 30, 2018
Napisan Apr 30, 2018
Preuzimanja 850

Other Languages

عربى български език Čeština English Français Deutsch 國語 Español Kiswahili

Jezekilj 9:4-6 "I reče mu Gospod: Prođi posred grada, posred Je- rusalima, i zabeleži belegom čela onim ljudima koji uzdišu i koji ridaju radi svih gadova što se čine usred njega. A drugima reče i čuh: Prođite za njim po gradu, i pobijte, neka ne žali oko vaše niti se smilujte; Starce i mladiće, i devojke i decu i žene pobijte da se istrebe; ali na kome god bude znak, k njemu ne pristupajte; i po-čnite od Moje svetinje. I počeše od Moje svetinje. "

Da li naš nebeski Otac zapravo zapoveda ljudima da ubijaju devojke i malu decu uz pomoć smrtnog oružja? Kako se ovo uklapa u primer koji nam je Isus dao o Očevom karakteru?

Izraelci su bili veoma uključeni u idolopoklonstvo. 10 zapovesti nam kažu šta Bog čini u slučaju idolopoklonstva.

2. Mojsijeva 20:5 "Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam Ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grehe otačke na si- novima do trećeg i do četvrtog koljena, onih koji mrze na Me- ne."

Šta to znači "pohoditi grehe otačke na sinovima" i kako je to povezano sa 9. glavom Jezekiljine knjige i krajem sveta?