Maranatha Media: Serbian
Objavljeno Maj 16, 2017
Napisan Maj 16, 2017
Preuzimanja 849
Audio preuzimanja 648
Ukupan broj preuzimanja 1,497

Većina hrišćana ima čvrste ideje u vezi Božjeg gneva, sudova, Njegovog pohođenja, osvete i kažnjavanja. Oni veruju da su ovo Božje aktivne radnje kada On izgubi strpljenje u određenim trenucima i da kažnjava i uklanja prekršitelje Njegovog zakona tako što naredi Svojim svetim anđelima da povređuju, muče, ubijaju ljudska bića i tako što upotrebljava sile prirode na destruktivan način kako bi ispunio Svoj cilj - uništio otpadnike, ali  kako ljudi dolaze do ovakvih zaključaka?

U pričama o Hristovom krstu i razorenju Jerusalima otkrivamo obrazac koji opisuje Božje sudove i                konačno uništenje zlih.

1. Bog upozorava, ispravlja, ukorava i ukazuje na jedini put        
    sigurnosti.

2. Ljudi idu svojom stazom nezavisno od Duha Božjeg.

3. Oni biraju svoj put čak i nakon ponovljenih opominjanja.

4. Oni se stavljaju izvan Njegove zaštite.

5. Bog povlači Svoje blagoslove i uklanjanja Svoju zaštitu i staranje.

6. Njegov Duh je povučen.

7. On ne daje zapovest Svojim anđelima da spreče Sotonine
    odlučne napade na njih.

8. Sotonina sila je na delu i na moru i na kopnu i donosi nevolje i
    žalosti i uništava hiljade i hiljade da bi mu osigurala plen.