Maranatha Media: Serbian
Autor Adrian Ebens
Objavljeno Okt 13, 2016
Jul 01, 2021
26
Preuzimanja 1,026

Other Languages

български език Čeština English Deutsch 國語 Español Kiswahili

Kada je Hristos zatražio od Svoga Oca da proslavi Njegovo ime, Otac je odgovorio da je proslavio i da će proslaviti opet. Kada je Bog progovorio, neku su mislili da je to bila grmljavina, a drugi da je anđeo govorio Hristu.

Kada razmišljamo o temi zala u Egiptu, mnogi kažu da je grmelo, ali u svetlu jevanđelja se vidi da postoji slatki, anđeoski glas koji nam propoveda o Hristovom krstu. Jevanđelje se propovedalo Izraelcima, kao i nama. (Jevrejima 4:2)

Hristos se, u Svom posredničkom delu, dugo zalagao za egipatski narod. On je stajao u jazu otpadništva koji se sve više povećavao sve dok naposletku zahtevi koje je uništitelj upućivao nisu morali biti odobreni. U žalosnom ubijanju u Egiptu čujemo odjeke Spasiteljevih koraka u koračanju ka krstu. U podignutom štapu-zmiji je bio otkriven karatker uništitelja, a takođe i nesebična Očeva i Sinovljeva ljubav.  Zaista, u ovom svetlu su svi ljudi privučeni ka Hristu.

Pogledajte dalje od grmljavine, grada i krvi i ugledajte ovde portret Sina Božjeg ranjenog za naše prestupe i izbijenog za naša bezakonja.