Maranatha Media: Serbian
Autor Adrian Ebens
Objavljeno Apr 30, 2018
Napisan Apr 30, 2018
Preuzimanja 862

Other Languages

български език Čeština English Français Deutsch Español Kiswahili

Kako da pomirimo masovno pogubljivanje naroda uz pomoć mača od strane Izraela i sledeće Hristove reči?

... jer svi koji se maše za nož od noža će izginuti.

Oni nisu ubijali samo muškarce, već takođe i ženu i decu:

5. Mojsijeva 2:34 "I uzesmo tada sve gradove njegove, i pobismo ljude po svim tim gradovima, i žene i decu, ne ostavismo živog nijednog."

Da li su Izraelci zaista bili u harmoniji sa Božjim karakterom? Zašto ih je neprekidno bio strah da ih je On izveo u pustinju kako bi ih ubio? Da li je duboka tama koja je zadesila Avrama na bilo koji način povezana sa njegovim uzimanjem mača kako bi spasio svog rođaka i porodicu?

Da li je pogubljivanje Sihemita od strane Levija i Simeuna izvršilo neki uticaj na izraelsko zavetovanje da potpuno unište svoje neprijatelje?

Da li treba da to znate? Ako ne budete znali, da li bi vam Hristos mogao prići kao što je prišao Jakovu u njegovoj nevolji i da bude doživljen kao neprijatelj? Jakov je, jedino poverenjem u Božju milost, nadvladao kao istinski Izrael Božji.