Maranatha Media: Serbian
Objavljeno Feb 06, 2020
Napisan Feb 06, 2020
Preuzimanja 608

Other Languages

български език Čeština English Français Deutsch 國語 Русский Español

Od pojave adventizma, kada su položeni njegovi temelji, deo materijala koji se koristio da izgradi njegove osnove bio je drvo i slama Avgustinove pogrešne teologije o Zavetima. Koristeći pogrešne naočale, adventni pokret izgradio je zid oko dva ključna biblijska teksta koja se nalaze u Galatima 3:19-24 i Kološanima 2:16-17, što je sprečilo jevandjelje da izvrši svoje potpuno delo na ljudskoj duši.

Gospod je poslao najdragoceniju poruku kroz starešine Džonsa i Vagonera, da spali ovu slamu i drvo koji su blokirali celokupnu adventnu poruku i zaustavili pozni dažd.

Pod uticajem sotone, poklič je ušao u očajnu borbu kako bi stajao sa medjašima ali i branio zakon u Galatima koristeći dispenzacionalni pogled na Zavete. Iako ovo učenje nije bilo medju stubovima vere, nekoliko adventističkih lidera vezalo je sebe ovim idolom i odlučilo da sa njim ode u grob.

Da li ćemo učiti tužne lekcije iz istorije i koristiti ključ za Zavet koji je dat Vagoneru, kako bismo završili posao adventnog pokreta? Prošlo je samo 120 godina otkako je Hristos bio gorko razočaran odbijanjem najdragocenije poruke. Data nam je još jedna šansa da udjemo na tu zemlju, i ovo bezakonje će se završiti u trećem i četvrtom kolenu. Hajdemo gore da osvojimo obećanu zemlju!