Maranatha Media: Serbian
Autor Adrian Ebens
Objavljeno Jan 16, 2018
Napisan Jan 16, 2018
Preuzimanja 1,057

Other Languages

български език Čeština English Deutsch 國語 Русский Español Kiswahili

Šta je sa praznicima?
Dobro pitanje.
Ova brošura odgovara na sledeća pitanja:

 

 Da li su zakoni (statuti) potrebni za nas danas?

                Šta je uključeno u statute?

       Da li praznici sadrže moralne principe?

    Trebamo li držati statute za naše spasenje?

         Zašto držimo neke statute, ali ne sve?

       Da li su praznici deo žrtvenog sistema?

                  Da li je subota sedmog dana statut ili praznik Gospodnji?

                Koliko subota ima tamo?

                Šta je subotni blagoslov?

                         Zašto držimo samo jednu od subota, ali ne sve?

           Da li je Bog ukinuo praznike?

                 Koliko zakona postoji?

      Da li su neki zakoni ukinuti na krstu?

                Šta je prikovano na krst?

           Da li su praznici senke ili simboli koji se završavaju s antitipe-om?

    Da li bi hrišćani trebali držati praznike?

                    Hoćemo li držati praznike na nebu ili na novoj zemlji?