Maranatha Media: Serbian
Preuzmite knjigu Preuzimanje audio knjige
Autor Adrian Ebens
Objavljeno Apr 04, 2015
Preuzimanja 579
Audio preuzimanja 184
Ukupan broj preuzimanja 763

Univerzalni obrasci života se nalaze svuda oko nas. Njihovo poreklo je u originalnom božanskom obrascu, koji dolazi od Oca, kroz Sina, što se može pronaći u svakom aspektu života. Sunce i mesec, seme i biljka, roditelj i dete, car i nacija, Stari i Novi zavet, obrazac izvor – kanal je ključ.

Razoran obrazac, obrazac sukoba, je pronašao svoj put u živote muškaraca, žena, u umove i srca vođa i vladara. Svako mora izabrati obrazac života ili smrti. Sveti spisi nas ohrabruju da izaberemo - božanski obrazac života.