Maranatha Media: Serbian
Autor Adrian Ebens
Objavljeno Nov 26, 2017
Napisan Nov 26, 2017
Preuzimanja 929

Other Languages

عربى български език Cebuan Čeština English Deutsch Português Español Wikang Tagalog

Pavle je rekao: "... jer sam odlučio ne znati među vama ništa drugo osim Hrista i to raspetog." Hristov krst je prikazan u svim najvećim događajima uništenja zapisanim u Pismu. U svim žalostima koje Hristova deca imaju je i On tužan.

U početku je seme Hristovo, koje je Njegova Reč, bilo dato ženi, to jest Njegovoj crkvi. Sve vreme pre potopa žena se mučila u trudničkim bolovima da prikaže Hrista, Nadu slave, u njoj. Međutim, oni su žalostili Njegovog Svetog Duha i potiskivali istinu.

Hristos, kroz reči psalmiste, govori o Svom pretpotopnom krstu na sledeći način:

Psalam 18:11 "Od mraka načini sebi krov, senicu oko sebe, od mračnih voda, oblaka vazdušnih."

Psalam 18:15 "I pokazaše se izvori vodeni, i otkriše se temelji vasiljeni od pretnje Tvoje, Gospode, od dihanja duha gneva Tvog."

Naš Otac koji je na nebu ne pribegava pretnjama smrću kako bi nas prisilio da budemo poslušni. Njegov zakon je prepis Njegovog karaktera, a Njegov zakon kaže: "Ne ubij". Hristos je smrću na krstu ukinuo laž da Bog preti da će ubiti buntovnike. Krst otkriva da Bog one koji Ga odbace prepušta njihovim od-lukama. Kao što su Jerusalimljani iskoristili Rimljane da obese Hrista na krst i bili sami obešeni na krstove od strane Rimljana 40 godina kasnije, tako su ljudi pretpotopnog doba udavili Duh Hristov i sami bili udavljeni u skladu sa svojim postupcima.