Maranatha Media: Serbian
Autor Adrian Ebens
Objavljeno Jan 10, 2020
Napisan Jan 10, 2020
Preuzimanja 671

Other Languages

Afrikaans български език Čeština English Français Deutsch 國語 Español Kiswahili

Žrtveni sistem, sa svojim životinjskim žrtvama i prinosima, ukazuje na život dobijen blagodaću Isusovom kroz Njegovo delo na krstu i Njegovim posredovanjem na nebu za nas.

Postavlja se pitanje - kakav značaj imaju sve one težine i mere brašna i ulja kao i broj životinja? Ako svi ti dogadjaji ukazuju samo na smrt Isusovu pre 2000 godina, onda kako može da varira broj svake od tih životinja i prinosa na svakom prazničnom okupljanju? Šta to znači?

Postoje li lekcije za nas u ovim žrtvama i prinosima koje možda nismo uračunali?

Zakon je utelovljeno evandjelje, a evandjelje je otkriveni zakon. Zakon je koren, evandjelje je miomirisni cvet i plod koji je koren doneo. Stari Zavet baca svetlo na Novi, a Novi Zavet baca svetlo na Stari. I jedan i drugi predstavljaju otkrivenje slave Božje u Hristu. I jedan i drugi sadrže istine čiji će duboki smisao pred usrdnim istraživačem uvek otkrivati nove dubine. Istina u Hristu i Njegovim posredstvom otkrivena - neizmerna je. Onaj koji proučava Sveto Pismo gleda, takoreći, u jedan izvor koji je, što se duže gleda u njegovu dubinu sve dublji i sve opsežniji. (Hristove očigledne pouke, 128)

Možda ćemo saznati više o jevandjelju kroz svetlost koju nalazimo u Starom Zavetu. Hajde da pijemo sa izvora i produbimo našu radost u jevandjelju Hrista.