Maranatha Media: Serbian
Autor Adrian Ebens
Objavljeno Apr 04, 2015
Preuzimanja 2,245

Other Languages

български език English Français Deutsch Português Română Español Kiswahili

Nova knjiga! Ova knjiga razotkriva posledice sotonine laži “Nećete vi umrijeti“, koja je kao talas lažnih doktrina, talas koji guta sve pred sobom, zapljusnuo našu crkvu. Crkva se nesvesno odrekla Oca i Njegovog Sina. Promena koja se desila kada se poverovalo u laž “Nećete vi umrijeti“ je uzrokovala da se promeni i naša slika o Bogu.

 

“Sotona se dugo pripremao za svoj poslednji napor da obmane svet. On je postavio temelj svome radu obećanjem koje je dao Evi u Edemu: “Nećeti vi umrijeti, nego… će vam se u ovaj dan kad okusite s njega otvoriti oči pa ćete postati kao bogovi i znati što je dobro, što li zlo.“ 1. Mojsijeva. 3:4-5. Malo po malo je pripravio put za svoje najveće delo prevare u razvoju spiritizma. Još nije postigao potpuno ostvarenje svojih namera; ali će ih ostvariti u poslednjem ostatku vremena… Izuzev onih koje će Božja sila verom u njegovu reč sačuvati, ceo svet će biti uvučen u ovu prevaru.“ Velika borba, str. org. 561.

“Njihova načela i vera su “po kazivanju čovečjemu, po nauci sveta, a ne po Hristu.“ Kološanima 2:8. Isus ih nije učio toj filozofiji. Ništa slično se ne nalazi u Njegovom učenju. Umove jadnih smrtnika Isus nije upućivao na njih same, na neku silu koju sami poseduju. On je njihove misli uvek upućivao na Boga, tvorca svemira, kao na izvor njihove snage i mudrosti… Učitelji spiritizma pristupaju na prijatan i opčinjavajući način sa namerom da te prevare. Ako slušaš njihove priče, neprijatelj pravde će te obmanuti i tada ćeš sigurno izgubiti svoju nagradu. Kad te jednom savlada opčaravajući uticaj prvog varalice, ti si otrovan, a njegovo smrtonosno dejstvo izopačuje i uništava tvoju veru u Hrista kao Božjeg Sina…“ Evangelizam, str. org. 605. (Duhovni Darovi, 4b, str. org. 88.)