Maranatha Media: Serbian
Autor Adrian Ebens
Objavljeno Maj 17, 2021
Preuzimanja 549

udnji dan! Skoro sve kulture  na svetu rukovode se nekim principom po kome će se svako suočiti sa sudom za ono što je činio tokom ovog života. Isus Hristos nudi jednostavan princip kako da čovek na tom sudu dobro prođe:

„Ne sudite, da vam se ne sudi“ Jevanđelje po Mateju, 7,1.

Kako je to živeti u carstvu gde prestaješ da sudiš o drugima? Kako je to izvodljivo? Mi stalno sudimo o tome kako neko izgleda, koje je težine, koliko je u nečemu vešt. Sudimo o ljudima na osnovu boje kože, religijske pripadnosti, društvenog statusa, prihoda i intelekta.

Gde da pronađemo pomoć i savršen primer nekoga ko ne sudi pa da taj primer sledimo?

Vi sudite na čisto ljudski način. Ja, ja ne sudim nikome; Jevanđelje po Jovanu 8,15.

Kako je to moguće da Isus nikome ne sudi? Kako će onda pravda biti zadovoljena ako On nikome ne sudi? Vidite šta Isus kaže i o svom Ocu:

Jer Otac ne sudi nikome, nego sav sud dade Sinu. Jevanđelje po Jovanu 5,22.

Ne govori li Biblija o Božijem sudu gde će svako pošteno dobiti ono što je zaslužio? Kako se to uklapa u ono što Isus kaže? Naučite tajne prevazilaženja osude koju osećamo kada izneverimo ili ukora koji imamo za drugoga kada nas izneveri.

Uđimo u svetlost istine u kojoj nema osude ni za koga