Maranatha Media: Serbian
Autor Adrian Ebens
Objavljeno Jul 25, 2014
Preuzimanja 2,070

Other Languages

Afrikaans български език Čeština English Français Deutsch 國語 Русский Español

Duboko u srcu svakog ljudskog bića se nalazi potreba da bude sigurno u svoj osećaj lične vrednosti. Naša verovanja u vezi toga odakle potiče lična vrednost, utiču na sve šta radimo u životu. U ovoj knjizi ćete pronaći biblijsko stanovište o tome odakle dolazi naša vrednost uz fokus na ulogu koju porodične veze imaju u uspostavljanju osećanja lične vrednosti. Bićete povedeni na putovanje koje prati istoriju čovečanstva kako bi uočili kontrast između
Božjeg porodičnog carstva, gde je svaki član toga carstva siguran u svoj osećaj lične vrednosti,i sotoninog carstva koje se zasniva na učincima i dostignućima, u kome svaka individua teži da osigura svoj osećaj lične vrednosti. Vaš život će se promeniti kao rezultat uvida koji se nalaze u ovoj knjizi pošto ovi uvidi razjašnjavaju porodične veze i pružaju jasnije razumevanje Boga i Njegovog Sina.

Otkrijte tajnu uspešnih veza. Vratite se unazad sve do porekla postojanja uzroka toliko puno tuge i bola u našim vezama. Istražite slobodu u vezama koja se stiče kada hodamo po Božjim putevima.