Maranatha Media: Serbian

Važna obavest

Objavljeno Okt 23, 2023 napisao Adrian Ebens u Božanski obrazac
753 Broj pregleda

Draga braćo i sestre u sadašnjoj istini. S velikom tugom obaveštavamo vas da Boris Subotin iz Novog Sada više ne radi za Maranatha Media. Maranatha Media podržava Borisa više od 10 godina. Poslednjih godina pojavila se zabrinutost u vezi s Borisovom hitnom potrebom za novcem i proturečnim informacijama koje su počele dolaziti od njega.

Nedavno smo otkrili da je Boris radio s brojnim grupama prikupljajući sredstva i svakoj grupi dajući informacije kako bi ih potaknuo da mu daju veću podršku. Saznao sam od drugih koji su takođe podržavali Borisa da im je on rekao da ne veruje u stvari koje Maranatha Media uči i da mi ne marimo za njegove potrebe. Takođe sam otkrio da je odvraćao ljude od verovanja u ono što podučavamo čak i dok je od nas primao sredstva.

Svaki čovek mora slediti svoju savest u ono u što veruje, ali reći jednoj grupi da se slažete s njima, a u isto vreme reći drugoj grupi da se ne slažete kako biste dobili sredstva, predstavlja kršenje Božjih zapovesti. Boris je učinio veliku štetu delu Božjem u Srbiji i Bugarskoj. Mnogima je donio zbunjenost i tugu. Drhtimo zbog njegovog nepoštenja u ophođenju s Božjim narodom kako bi dobio što veću financijsku potporu.

Borisa volimo dugi niz godina. Verovali smo mu da je pošten čovek koji voli istinu, ali smo otkrili da je nepošten čovek koji voli novac više od svega. Duh proroštva nas upozorava na opasnost da nas uhvati zamka novca:

"Svečane su pouke kojima nas uči iskustvo ovog čoveka, koji je imao tako uzvišene i svete prednosti. Gehazijevo ponašanje stavilo je kamen spoticanja na put Namanu, čoveku u čiji je um prodrla divna svetlost, koji je bio sklon da služi Živome Bogu. Za prevaru, koju je učinio Gehazije, ne može se naći nikakvo opravdanje. Sve do svoje smrti, ostao je gubav, noseći Božje prokletstvo i izlažući se preziru svojih bližnjih." {PK 252.1}

„Lažan svedok neće se smatrati nevinim, i ko govori laži, neće umaći.“ (Izreke 19:5) Ljudi mogu pokušavati da od ljudskih očiju sakriju svoja zla dela, ali Boga ne mogu prevariti. „Nego je sve golo i otkriveno pred očima onoga kome moramo položiti račun!“ (Jevrejima 4:13) Gehazije je mislio da prevari Elišu, ali Bog je otkrio svom proroku i reči koje je Gehazije rekao Namanu, svaku pojedinost iz onoga što se zbivalo između ove dvojice." {PK 252.2}

Apeliramo na Borisa da prizna svoje pogreške i pokaje se za svoje zločine protiv Boga i crkve. Govorimo te stvari s ljubavlju bratu koji je u velikoj opasnosti. Bez dubokog priznanja i pokajanja, upozoravamo sve da se suzdrže od podupiranja čoveka koji zlorabi sredstva koja su mu dale duše od poverenja.

Učinjeno je nekoliko pokušaja apeliranja na Borisa, ali on odbija sve pokušaje i svaljuje krivnju na sve druge. Stoga moramo staviti sve stvari pred našeg Oca i poveriti slučaj u ruke našeg Oca Nebeskog. Apeliramo na Borisa da vrati novac udovicama i siromašnima koji su ga uzdržavali. Za sebe ne tražim ništa, ali apeliram za udovice i siromašne koji su ovim procesom prevareni.

Molimo se da Boris posluša Isusov poziv da se obrati i vrati svetlu i pokaje se za svoje postupke protiv evanđelja i crkve.
Jako nas žalosti što moramo pisati ove stvari. Voleli bismo da to ne moramo učiniti. Ljubav prema istini i briga za Crkvu zahtevaju takve postupke.


U veri, nadi i ljubavi
Adrian Ebens
Maranatha Media