Maranatha Media: Serbian

Mnogi će doći u Moje ime

Objavljeno Mar 22, 2015 napisao Adrian Ebens u Otac i Sin
1,491 Broj pregleda

Mnogi će doći u Moje ime

Shvatanje da je Isus zaista Sin Božji, nasuprot tome da je druga osoba u trojstvu, kao što većina hrišćana tvrdi, nam ubedljivo predstavlja delovanje velike prevare. Pavlove reči odzvanjaju sa bolnom tačnošću:

(2.Solunj. 2:10-11) “I sa svakom prevarom nepravde među onima koji ginu: jer ljubavi istine ne primiše, da bi se spasli. I zato će im Bog poslati silu prevare, da veruju laži.“

Ljubav prema istini je naravno Onaj ko je Istina.

(Jovan 14:6) “Isus mu reče: Ja sam put i istina i život; niko neće doći k Ocu do kroza Me.“

Ako ne primimo Hrista kao Božjeg Sina, što je mnogo puta tvrdio za Sebe, biće nam poslata velika prevara.

Kada su učenici pitali Isusa o kraju sveta, prva stvar koju im je rekao je bila ova:

(Matej 24:4) “I odgovarajući Isus reče im: Čuvajte se da vas ko ne prevari.“

U sledećem stihu ćemo pročitati nešto što je za većinu od nas uobičajeno, ali sve do nedavno, ja sam to razumeo samo na jedan način.

(Matej 24:5) “Jer će mnogi doći u ime Moje govoreći: Ja sam Hristos. I mnoge će prevariti.“

Ako čitate Novi internacionalni prevod (engleski) Biblije, tamo je izjava zapisana na način kako sam je razumeo u prošlosti.

(Matej 24:5) “Jer će mnogi doći u ime Moje tvrdeći: Ja sam Mesija. I mnoge će prevariti.“

Naglasak citata je na rečima “Ja sam Mesija“ i daje se utisak da Isus ukazuje na to da će doći ljudi koji će sami za sebe tvrditi da su Hristos. Ipak, kada se izbriše naknadno dodata interpunkcija, lako je videti da je Isus govorio da će mnogi doći u Njegovo ime, tvrdeći da je On zaista bio Hrist, ali će ipak prevariti mnoge. Jedan od naših članova iz Maranata Media mi je poslao email direktno na ovu temu, nakon što sam pomenuo ovu mogućnost u propovedi koju sam nedavno održao “Moj Ljubljeni – Ponoćna vika“. Zahvalan sam na potvrdi koju mi je poslao, pošto verujem da je ovo važno.

Ovakvo shvatanje ima mnogo više smisla kada posmatramo reči “Mnogi će doći u Moje ime“, kada bi sami za sebe tvrdili da su Hristos, oni bi tada dolazili u svoje sopstveno ime, a ne u ime pravog Hrista.

Stoga, Isus je upozorio da će na kraju vremena, mnogi doći i tvrditi da predstavljaju Hrista i govoriće drugim ljudima da veruju u istorijske izveštaje o Hristu, a ipak će prevariti mnoge. Zašto? Zato što poriču istinu da je Isus zapravo Sin Božji kroz svoje obožavanje trojstva, koje poriče razliku između Oca i Sina u klasičnom obliku trojstva ili jednostavno direktno poriču Isusovo sinaštvo, kao što je to slučaj sa uglednim adventistima tri - teistima.

Za one koji su našli istinu o Sinu Božjem, možemo videti da su Isusove reči tačno ispunjene. Postoji mali broj ljudi koji zapravo tvrde da su Hristos, ali postoje “mnogi“ koji tvrde da Ga predstavljaju, a ipak mnoge prevare.

Ajde da sakupimo reči koje je Isus rekao i pažljivo ih proučavajmo  da se ne bi desilo da smo prevideli upozorenja koja će nas utvrditi  u istini o Sinu Božjem.