Maranatha Media: Serbian

Molitva i ispovedanje jedino Hristu

Objavljeno Mar 08, 2015 napisao Adrian Ebens u Otac i Sin
1,070 Broj pregleda

Molitva i ispovedanje jedino Hristu

Nova adventistička naglašavanja određenih stvari su dovela do izjava kao što je ova:

“A šta je sa direktnom molitvom Svetome Duhu? Iako nemamo jasan primer ni direktan dokaz u Pismu da se treba moiliti Duhu, ako tako radimo to ima, u principu, određenu implicitnu biblijsku podršku. Ako je Duh zaista božanstvo i ličnost i ako On interaguje u brojnim ličnim direktnim aspektima (osvedočava, leči, daje darove itd.) onda je jedino logično da se Božji narod može moliti direktno Svetome Duhu i obožavati Ga.” (Trojstvo, Vuden, Mun, Riv, str. 273.)

Zapazite ovaj proces:

1. Nemamo jasan primer ni direktan dokaz u Pismu da se treba moiliti Svetome Duhu

2. Ali pošto deluje da je Duh božansko biće

3. Stoga je logično moliti se i obožavati Svetoga Duha

Isti proces može biti upotrebljen na brojnim mestima:

1.Iako nemamo biblijsku podršku ni zapovest da svetkujemo nedelju

2. Ali zbog toga što je Isus vaskrsnuo prvog dana u sedmici i zbog toga što je Bog započeo Svoje   stvaranje prvog dana u sedmici

3. Stoga je logično svetkovati nedelju

I još jednom:

1. Iako nemamo direktnu biblijsku podršku da dokažemo da je duša besmrtna

2. Ipak, čoveka je stvorio Bog koji je besmrtan, bili smo stvoreni po Njegovom obličju

3. Stoga je logično verovati da je duša besmrtna

Još jedan jednostavan primer koji će neki prepoznati:

1. Iako nemam direktna dokaz da su moja kola vatrogasna kola

2. Vatrogasna kola su crvena, a i moja kola su crvena

3. Stoga, moja kola su vatrogasna kola

Ovakav tip logike se koristi da bi se podržala nebiblijska učenja. Što se tiče molitve, evo jedan kratak primer iz Duha proroštva:

“Hristu u Njegovoj posredničkoj službi za nas nisu potrebne nikakve ljudske zasluge ni posredovanja. Hrist je Jedini koji nosi grehe, jedina Žrtva za grehe. Molitve i ispovedanja treba da se upućuju samo Njemu koji jednom sa svagda uđe u nebesku Svetinju. Jovan je izjavio: Ako ko sagriješi, imamo Zastupnika kod Oca, Isusa Hrista pravednika. On će u potpunosti spasiti svakoga ko dolazi ka Njemu u veri. On je večno živ da bi posredovao za nas.“ (Biblijski komentari, 7. tom, str. org. 913.)