Maranatha Media: Serbian

-Budno oko-

Objavljeno Maj 09, 2018 napisao Borislav Subotin u Boži karakter
1,382 Broj pregleda

-BUDNO OKO-

 

Prevod Šarić

Matej 6:22,23

"Oko je svjetiljka tijelu tvojemu. Ako je oko tvoje zdravo, onda sve tijelo tvoje ima svjetlo.

Ako li je oko tvoje bolesno, onda je sve tijelo tvoje u tami. Ako je dakle svjetlo u tebi tama, kako velika bit će onda tama!"

Prevod Karadžić

Matej 6:22

"Svijeća je tijelu oko. Ako dakle bude oko tvoje zdravo, sve će tijelo tvoje svijetlo biti.

Ako li oko tvoje kvarno bude, sve će tijelo tvoje tamno biti. Ako je dakle vidjelo što je u tebi tama, akamoli tama?"

Analiza iz originalnog teksta:

-"Sveća ili svetiljka"..., u originalu reč " luchnos" označava prenosnu svetiljku koja se postavlja da stoji. To su bile lampe koje su punjene uljem da bi mogle goreti i osvetljavati oko sebe. Znamo šta ulje simboliše u Bibliji, između ostalog simboliše prisutnost Božjeg Duha koji je vodi ljudski život i njihovo iskustvo prema Bogu. Setimo se i 5 mudrih i 5 ludih devojaka. 5 mudrih su imale upaljene duhovne oči da bi na kraju duhovno spremne ugledale i Ženika.

Ova reč " luchnos" ima i bukvalno i figurativno značenje. I sama ova Isusova izjava je jedna vidna parabola.

-"...je telu..". Ovde je upotrebljena reč za telo " sóma" što u prevodu znači "telo, telo crkve, jedan narod Božji", gde opet vidimo i bukvalno i figurativno značenje te reči "telo". Telo kao telo pojedinca i telo kao telo skupine ili crkve.

-"...Oko...". Ovde je upotrebljena reč " ophthalmos", što znači "oko" a znači i "oči uma". Duhovne oči menjaju naš um.
Dalje nam ove reči jasno govore da ako su nam oči otvorene i paze šta posmatraju, šta i kako sagledavaju, one će nas ili voditi u svetlo ili u tamu. Isto znači ako su naše unutrašnje duhovne oči dobre i postoji jedno zdravo unutrašnje duhovno sagledavanje Božjih stvari, onda će se to primeniti i spolja, u praksi.

Istina je ono što nas Biblija uči da u šta gledamo, šta posmatramo u to ćemo se i preobražavati. Ako smo iznutra otvorenih očiju u jednom savršenom, dobrom vidu duhovnih stvari mi smo kao ta svetiljka, naše biće, koja se puni uljem (da bi mogla da svetli) i koja osvetljava sve što je oko nas. Ovo je predivna poruka.

Oko je svetiljka našem telu. Kako sagledavam stvari duhovno ili telesno, takve će biti i posledice na celo moje telo. Ali isto tako i na skupinu ljudi oko sebe, na crkvu, kakve poglede delim oko sebe, to ću širiti i drugima. Ili ću deliti zdravlje-istinu ili ću deliti bolest-laž (duhovnu).


Koreni iz reči *oko*, "ophthalmos- ophthalmos" su i...zapazimo ovo:

1. " horaó" - Vidim, gledam, doživljavam, vidim, prepoznajem, čuvaj se.
Često sa metaforičkim značenjem: "videti s umom" (tj. duhovno videti), tj. opažati (sa unutrašnjom duhovnom percepcijom).

2. " blepó" - ispravno, videti, biti oprezan (budan). (blépō) sugeriše "da vidi nešto fizičko, sa duhovnim rezultatima (percepcija)". To znači da ono nosi ono što se vidi u ne-fizičkom (nematerijalnom) području, tako da osoba može poduzeti potrebne akcije (odgovoriti, čuvajte se, budite oprezni).

3. " eidó" - budite svesni, razmislite, vidite, znam, seti se, cenite. Ova reč nas uči da pravilno gledamo sa fizičkim očima (Rim 1,11), jer prirodno premošćuje metaforički smisao: opažanje ("mentalno viđenje"). To je slično izrazima: "Vidim što misliš"; "Vidim što govoriš."
Ono što mi telesno vidimo treba da bude konstantan most za mentalno i duhovno vidjenje (razumevanje)

4. " theáomai" - gledati na spektakl " - pravilno gledati (posmatrati) kao posmatrači, paziti, posebno interpretirati nešto (shvatiti njegovo značenje), videti (koncentrisati) kako bi značajno uticalo na posmatrača.

5. " theóreó" - Gledam, pogledaj, gle! Vidim, doživljavam, prepoznajem; Ja sudelujem. gledati u svrhu analize. Gde se ljudi koncentrišu na značenje akcije (izvedbe).

6. "skopeó" - Gledam, pazi pažljivo, pazi, razmislite.

Ovi reči iz Mateja 6:22,23 nas uče kako da gledamo i fizički (telesno) i kako da gledamo duhovno da bi mi bili zdravi i da bi društvo (telo) crkva koji su oko nas isto bilo zdravo. Zato je jako važno da imamo jako zdrave poglede u svakom smislu, posebno duhovne.

- "...ako je oko tvoje ZDRAVO...". Reč da je oko zdravo je " haplous" što znači i "jednostavno, savršeno". Vidimo li kakvo oko treba da nam je kroz ovu reč? Odnosi se na jedan (nepodeljeni) fokus, tj. bez (tajno) "dvostrukog dnevnog reda" koji sprečava prekomplikovani život (postaje nepotrebno poremećen). Ako nam je vid zdrav (i duhovan) jasno ćemo svetleti sebi i svima. Koliko nam se često dešava da naši pogledi na ljude, u ljude i na druge stvari nisu u fokusu kako bi to trebalo biti i samim tim našim pogledima mi prekompikujemo stvari i kvarimo jednostavne istine i ono što jeste onako kako jeste? Biblija nas zato uči da se mi kroz Božjeg Svetog Duha naučimo gledati na sve stvari kakve one zaista i jesu. Takvim pogledima mi ćemo izbeći mnoge probleme.

-"...sve će telo tvoje SVETLO biti". Reč " phóteinos"; Svetle, svetleće, pune svetlosti.
Briljantan (sjajan), opisujući otkrivenje (otkrivanje prirode) svetlosti.

Oko gleda ono što je ispred nas. Daljim putem kroz naše duhovne oči mi kategorišemo ono što vidimo kao nešto što je dobro ili zlo. Ako mi kroz naše telesne oči (ono što vidimo ispred nas) pravimo razliku od onoga što je sveto i od onog što je nesveto i držimo se po savesti onog što je dobro, celo naše telo (krenuvši od uma) ce biti svetlo i osvetljavaće sve oko nas. I naše telo i telo zajednice ljudi koji su oko nas će svetleti.

Tako da je za mene ovo još jedna predivna poruka oko ovih stihova iz Mateja 6:22,23. Nebeski Otac nam kroz Svoga Jedinorodnoga Sina sve ovo daje, zabadava! Dođimo ka Njemu.