Maranatha Media: Serbian

Vreme da se izabere

Objavljeno Mar 08, 2015 napisao Adrian Ebens u Otac i Sin
1,171 Broj pregleda

Vreme da se izabere

Prijatelji, upućujem vam apel. Postoji veoma jasan izbor koji treba napraviti, ohrabrujem vas da pročitate str.org. 177-178 iz “Proroka i careva“. Rečeno nam je:

“Mnoštvo ljudi ima pogrešne pojmove o Bogu i Njegovim osobinama i isto tako stvarno služe lažnim bogovima kao i Valovi sledbenici.“ (PC, str. org. 177.)

Imati pogrešne pojmove o Bogu znači služiti lažnim bogovima isto tako kao što su im služili Valovi predstavnici. Prorok nam na 178. strani jasno kaže koji je to proces na koji se odnose reči lažni pojmovi.

“Vidi protivljenje jasnoj Božjoj reči, idolopokloničko uzdizanje ljudske mudrosti iznad božanskog otkrivenja. “

Jasna Božja reč kaže da je Isus Sin živoga Boga, a prorok kaže:

(8. sveska svedočanstava za zajednicu, str. org. 268-269, hrvatski prevod) “Sveto Pismo jasno ukazuje da postoji veza između Boga i Krista i isto tako jasno predočava ličnost i osobitost i Jednog i Drugog...Bog je Otac Kristov; Krist je Sin Božji. Kristu je dat uzvišni položaj. On je izjednačen sa Ocem. Svi savjeti Božji su dostupni i Njegovom Sinu.“

Ljudska mudrost nam sada govori da Isus nije pravi Božji Sin, govori nam da iako trojstvo nije eksplicitno izraženo u Bibliji, može se predpostaviti da je to činjenica:

“Iako nijedan citat iz Pisma ne govori jasno o doktrini o trojstvu, biblijski pisci predpostavljaju da je to činjenica i ona je ponavljana više puta. Mi jedino verom možemo prihvatiti postojanje trojstva.“ (Adventistički pregled, 158. tom, broj 31, 1981, str. 4)

“Koncept - trojstvo, tj. ideja da su troje jedno, nije eksplicitno izražena, već je samo predpostavljeno da je to tako.“ (Fernando L. Kanale, Priručnik o teologiji adventista sedmoga dana, Enciklopedija adventista sedmoga dana, 12. tom, str. 138, Doktrina o Bogu)

“Doktrina o trojstvu nije primarno spekulativna doktrina. Spekulativna je konstrukcija materijala koji su dostupni na osnovi otkrivenja i hrišćanskog iskustva. Definicija je izdržala test vremena uglavnom zbog toga što se veruje da je crkva bila vođena božanskom rukom kad ju je formulisala.“ (H. Maldvin Hjuz M. A, D. D. hrišćanska fondacija, Uvod u hrišćansku doktrinu, str. 141, četvrto izdanje, jul 1933.)

Ja biram da prihvatim jasnu Božju reč umesto predpostavljenjih ljudskih spekulativnih konstrukcija. Izbor je poprilično jasan – ili je Isus Sin Božji ili nije. Jedan od ova dva koncepta je lažan bog kao i Val, drugi je pravi Bog iz Biblije. Sada je vreme da se izabere.

Bio sam zbunjen zbog ovih spekulativnih konstrukcija i one su mi uzele najslađu radost poznanja ko je Isus zaista. Pošto sam prihvatio da je Isus zaista Sin Božji, iskusio sam najslađu zajednicu i uverenje koje nosi najveći mir da me On voli. Sada zasigurno znam da sam prihvaćen u Ljubljenome, pošto sada znam sa sigurnošću da je On Ljubljeni kao što je i bilo rečeno tokom krštenja. Sigurnost u tu ljubav je Očeva ljubav prema Svome Sinu. Sigurnost u ovu ljubav je jasno povezana sa identitetima Osoba koje su učestvovale u tom momentu – Otac i Sin.

Prihvatanje koje Otac proširjuje na Svoga Sina u ljudskom telu teče ka meni Duhom Svetim i nosi svedočanstvo da sam Njegovo dete. Moje predhodno verovanje mi je oduzelo tu sigurnost, ali sada znam u koga verujem i ovo je vera koja nadvladava svet.