Maranatha Media: Serbian

Knjige

Agape

Život Isusa Hrista, koji je hodao Zemljom pre 2000 godina, nam pruža primer nesebične ljubavi koja je donela mir neizbrojivom mnoštvu ljudi. Velika razlika između opisa Boga u Bibliji i Hristovog života je učinila da ljudima koje interesuje Božja Reč postane jako teško da shvate neke Hristove izjave. Međutim, u jednom potresnom i tužnom trenutku tokom razgovora sa jednim od Svojih sledbenika, Isus je rekao: "Koji vide Mene, vide Oca."

Kako je ovo moguće? Da li je istina da je Bog zaista milostiv, žalostiv i milosrdan kao što je to otkriveno u Isusovom životu? Da li je moguće razrešiti ovu dilemu a da pritom ostanemo dosledni rečima zapisanim u Pismu? Ti u svojoj ruci držiš ključ za otključavanje ove zagonetke.

Borba za identitet

Knjiga “Borba za identitet” je staza koja vodi ka otkrivanju sopstvene ličnosti. Knjiga je poziv da otkrijete šta je to, što nam jedino može dati ličnu vrednost. Otkrijte životodavnu važnost veza.

Naši životi su neprekidno bombardovani porukama da smo uspešni jedino, ako možemo sebi i svetu, iznova i iznova dokazati da imamo ono što je potrebno, ono što se traži. Ovaj svet je jedan sistem koji nas uči da smo vredni i važni jedino ako imamo dostignuća, ako dajemo očekivane rezultate. Posledice ovakvog načina razmišljanja su daleko od dobrih, milioni ljudi su depresivni, stotine svakodnevno okončavaju svoj život u očaju.

Pozivam vas da otkrijete pravu istinu o ovoj borbi za identitet u kojoj se svako od nas nalazi, otkrijte definiciju naše prave vrednosti i važnosti. Ulog je veliki jer se radi o pitanju života i smrti. U knjizi su opisani ključni principi o ovoj borbi, koje sam otkrio na mom ličnom životnom putu. Verujem da je to put ka istinskoj slobodi.

Božanski obrazac

“Božanski obrazac” je prisutan u svakom aspektu naših života. U njemu je ključ za radost, mir i harmoniju u našim brakovima, društvu, crkvama i svim ostalim društvenim strukturama koje nas okružuju.

Na primeru veze koja postoji između Boga i Njegovog Sina, vidimo šta je to božanski obrazac. Što ih više posmatramo, volimo, usklađujemo svoje živote sa ovim obrascem, to se približavamo kanalu blagoslova.

Pre nego što je svet stvoren, sotona i njegovi anđeli su želeli da uklone ovaj obrazac, da ga zamene lažnim obrascem koji će prekinuti krug bezgranične Božje ljubavi i prouzrokovati u svetu neviđenu bedu.

Razotkrijte lažni obrazac, u svetlosti velikog i pravog božanskog obrasca nađite ključ, kako bi naša crkva mogla da se vrati ispravnom obožavanju Boga i Njegovog Sina.

Golgota Na Sinaju

Zakon i zaveti u istoriji Adventista sedmog dana

Ilijin povratak

Nova knjiga! Ova knjiga razotkriva posledice sotonine laži “Nećete vi umrijeti“, koja je kao talas lažnih doktrina, talas koji guta sve pred sobom, zapljusnuo našu crkvu. Crkva se nesvesno odrekla Oca i Njegovog Sina. Promena koja se desila kada se poverovalo u laž “Nećete vi umrijeti“ je uzrokovala da se promeni i naša slika o Bogu.

Ispitasmo i susretosmo se sa Krstom Hristovim

Zašto je bilo potrebno Raspeće i ko ga je zahtevao?

Jevandjelje u Galatima

"Ovo je najubedljiviji dokaz da apostol u trećem poglavlju Galatima, govori o ličnom iskustvu, a ne o dispenzacionalnim promenama. (Jevandjelje u Galatima. 45 str.)

Ovo pismo napisano je starešini Džordžu Batleru od starešine E.J. Vagonera 1887 godine, predstavlja jedno od najvažnijih pokreta u adventističkoj istoriji. Ideje koje su predstavljene u ovom pismu, odraz su srca konflikta 1888 koji se vodio oko poruke o opravdanju verom.Glavna misao u poslanici Rimljanima je svakako opravdanje verom.

Kakvim Sudom Sudite

udnji dan! Skoro sve kulture  na svetu rukovode se nekim principom po kome će se svako suočiti sa sudom za ono što je činio tokom ovog života. Isus Hristos nudi jednostavan princip kako da čovek na tom sudu dobro prođe:

„Ne sudite, da vam se ne sudi“ Jevanđelje po Mateju, 7,1.

Moj Ljubljeni

Čujem Njegove korake, moj puls se ubrzava u iščekivanju. Čujem Njegov glas, koji je kao huk mnogih voda. Ovo je melem za moju dušu. Moj Ljubljeni zove. Da li je moguće da mene zove? Da li mogu da nosim ovu ljupku nadu u svojim grudima? Odakle mi ova ideja? Zašto bih bio vredan Njegove pažnje, pažnje ovog moćnog Princa, ljubljenog Očevog Sina?

Slušaj! Da li čuješ u tišini? On opet zove! Njegov glas, najumilniji od svih ostalih, se probija kroz hladan noćni vazduh, On traži one koje ljubi. O srce moje, ne prepuštaj se sumnji! Nemoj da se izlažeš strelama prezrivih. On me zove, da, On zove. Čujem moje ime! Sigurno je, On zove.

Naš blagi Bog i Njegovi postupci

 Naš blagi Bog i Njegovi postupci predstavlja uvjerljive dokaze iz Svetog Pisma da Boga treba osloboditi optužbi da je nepravedan, nasilan, bezosećajan gnevljiv, da nas osuđuje i kontroliše. Knjiga
pokazuje da je cela Biblija, ako je ispravno shvaćena, u harmoniji sa jasnom izjavom: "Bog je ljubav" (1. Jovanova 4: 8).

Životna pitanja - Kanal blagoslova

Duboko u srcu svakog ljudskog bića se nalazi potreba da bude sigurno u svoj osećaj lične vrednosti. Naša verovanja u vezi toga odakle potiče lična vrednost, utiču na sve šta radimo u životu. U ovoj knjizi ćete pronaći biblijsko stanovište o tome odakle dolazi naša vrednost uz fokus na ulogu koju porodične veze imaju u uspostavljanju osećanja lične vrednosti. Bićete povedeni na putovanje koje prati istoriju čovečanstva kako bi uočili kontrast između
Božjeg porodičnog carstva, gde je svaki član toga carstva siguran u svoj osećaj lične vrednosti,i sotoninog carstva koje se zasniva na učincima i dostignućima, u kome svaka individua teži da osigura svoj osećaj lične vrednosti. Vaš život će se promeniti kao rezultat uvida koji se nalaze u ovoj knjizi pošto ovi uvidi razjašnjavaju porodične veze i pružaju jasnije razumevanje Boga i Njegovog Sina.