Maranatha Media: Serbian

THEOS - Potraga za jedinim pravim Bogom (2. deo)

Deo serijala Theos

Da li postoji razlika između “rođen” i ”stvoren”? Kako razumeti ove pojmove? Da li Isus postoji oduvek?

Prikazano: Dec 20, 2014
predlagač: Adrian Ebens