Preuzmite knjigu
Preuzimanje audio knjige
Autor: Adrian Ebens
Narator: Pavle Stojanović
Objavljeno: Avg 01, 2017
Napisan: Avg 01, 2017
Preuzimanja: 269
Audio preuzimanja: 50
Ukupan broj preuzimanja: 319

Other Languages

български език Čeština English Français Deutsch Español

"Jer će Gospod ustati kao na gori Ferasimu, razgneviće se kao u dolu gavaonskom, da učini delo Svoje, neobično delo Svoje, da svrši posao Svoj, neobičan posao Svoj." Isaija 28:21

Šta je to "neobično delo" koje je Bog uradio? Mnogi kažu da je to Božji nekarakterističan postupak čišćenja svemira od greha. Da li Bog ikad postupa na način koji nije u skladu sa Njegovim karakterom?

Ko je Bog kome se klanjate? Da li je On Tvorac života, ljubavi i slobode ili je Tvorac i života i smrti? Da li su Božja milost i pravda dve suprotne strane Njegove prirode ili je pravda izraz Njegove milosti?

Da li je Bog i u zemljotresu, vetru i vatri kao što je u tihom, tankom glasu? Da li je Bog lično spalio na hiljade ljudi do smrti slično onome što se desilo u Hirošimi i Nagasakiju? Zašto je Isus ukorio učenike kada su želeli da se dozove vatra sa neba i potuno odbacio njihovu ideju iako su, kao podršku svojoj ideji, citirali Ilijine reči?

Da li postoji doslednost između Hristovog stajanja pred Isusom Navinom sa izvučenim mačem i reči koje je uputio Svojim učenicima: "Svi koji se maše za mač, od mača će i izginuti"?

Ova knjižica sadrži iskrene napore da se daju odgovori na ova pitanja i potvrdi istina da je Bog ljubav i da će svakom čoveku vratiti po delima njegovim.