Preuzmite knjigu
Autor: Adrian Ebens
Objavljeno: Okt 13, 2016
Preuzimanja: 384

Other Languages

български език Čeština English Deutsch

Kada je Hristos zatražio od Svoga Oca da proslavi Njegovo ime, Otac je odgovorio da je proslavio i da će proslaviti opet. Kada je Bog progovorio, neku su mislili da je to bila grmljavina, a drugi da je anđeo govorio Hristu.

Kada razmišljamo o temi zala u Egiptu, mnogi kažu da je grmelo, ali u svetlu jevanđelja se vidi da postoji slatki, anđeoski glas koji nam propoveda o Hristovom krstu. Jevanđelje se propovedalo Izraelcima, kao i nama. (Jevrejima 4:2)

Hristos se, u Svom posredničkom delu, dugo zalagao za egipatski narod. On je stajao u jazu otpadništva koji se sve više povećavao sve dok naposletku zahtevi koje je uništitelj upućivao nisu morali biti odobreni. U žalosnom ubijanju u Egiptu čujemo odjeke Spasiteljevih koraka u koračanju ka krstu. U podignutom štapu-zmiji je bio otkriven karatker uništitelja, a takođe i nesebična Očeva i Sinovljeva ljubav.  Zaista, u ovom svetlu su svi ljudi privučeni ka Hristu.

Pogledajte dalje od grmljavine, grada i krvi i ugledajte ovde portret Sina Božjeg ranjenog za naše prestupe i izbijenog za naša bezakonja.