Preuzmite knjigu
Autor: Adrian Ebens
Objavljeno: Apr 22, 2018
Napisan: Apr 22, 2018
Preuzimanja: 182

Other Languages

български език Čeština English Español

"Videla sam da se vrata na koja neprijatelj ulazi da bi zbunjivao stado i stvarao teškoće mogu zatvoriti. Za- pitala sam anđela kako se to može učiniti. On reče: "Zajednica se mora obratiti Reči Božjoj i pridržavati jevanđeoskog poredka koji je bio olako shvaćan i zanemaren." Ovo je neminovna potreba da bi zajed- nica došla u jedinstvo vere. Videla sam da je zajednici i u vreme apostola pretila opasnost da bude obmanuta i zavedena od strane lažnih učitelja. Stoga su braća za prosvetljivanje onih koji su se nalazili u tami birala ljude koji su mogli pružiti dokaze da dobro upravljaju svojim domom i održavaju red u svojoj porodici. Prvo su u vezi s tim zapitali Gospoda i tek tada, u saglasnosti sa Svetim Duhom i mišljenjem zajednice, izvršili ruko- položenje. Primivši tako ovlašćenje od Boga i odob- renje od crkve..." Elen Vajt, "Rani spisi", 100-101. str. orig.